Prázdny košík

Protipožiarna a izolačná výplň dverí

Bezpečnostné dvere vyrobené v prevedení s certifikovanou požiarnou odolnosťou plnia úlohu požiarneho uzáveru bytu, nebytového priestoru, alebo domu.
V praxi to znamená, že ak v miestnosti za protipožiarnymi dverami vznikne požiar, dvere musia zabrániť tomu, aby plamene vyšľahli do priestoru pred dverami a tým by mohli ohroziť osobu unikajúcu po únikových trasách ( schodisku, chodbe ) z objektu v ktorom je požiar.
Protipožiarne dvere taktiež slúžia na zabránenie požiaru rozšíriť sa v bytovom dome do ďalších bytových jednotiek, kde požiar nevznikol.

Pre výrobcov protipožiarnych a bezpečnostných dverí vyrábame osobitne formátované dosky s možnou úpravou obvodovej hrany a frézovaním drážky. Jedným z najdôležitejších parametrov sú rozmerové tolerancie.V hotovom výrobku plnia akustickú, tepelnoizolačnú a protipožiarnu funkciu.Aj vďaka vysokej kvalite nachádzajú tieto výrobky svoje miesto na Slovensku aj v zahraničí.

Tento sortiment je určený hlavne ako výplň do bezpečnostných dverí. Vyrába sa presným pílením polotovaru tak, aby bola dosiahnutá orientácia vlákna kolmo na rovinu lamely. Dodržanie presnosti plochy a hrúbky je hlavnou prednosťou tohto výrobku.

IZOTREND s.r.o.

Náplňou firmy je výroba a predaj izolačných materiálov z minerálnej a sklenej vaty. Naše produkty sú zamerané najmä na oblasti izolovania potrubia, komínov, protipožiarnych dverí , fasád, podkrovia, striech, vzduchotechniky, pecí a podobne. Zaoberáme sa aj predajom celej škály výrobkov na izoláciu od firmy KNAUFINSULATION.

Kontaktujte nás

Adresa: Szabóova 502/18, 991 28 Vinica

Prevádzka: Dolné Plachtince 223

Ing. Florian Gyurász:  0907 625825

Ing. Roman Jareš: 0907 818721

e-mail: izotrend@izotrend.sk

Referencie

© 2018 IZOTREND s.r.o. All Rights Reserved. Designed By MarHa

Search