Spádové dosky

Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme spádových dosiek štandardne balený po viacerých kusoch. Tento prvok zabezpečuje plynulý odvod zrážkovej vody do strešného vpustu, úžľabia či odkvapového žľabu. Ide o individuálne, podľa projektu, navrhnutý konštrukčný prvok určený na aplikáciu spádovania plochých striech. Spádovanie sa vytvára postupným opakovaným radením základných typov spádovaných dosiek typu A, B, C, v kom- binácii s vytypovaným druhom rovných dosiek tak, aby sa stykové špáry jednotlivých vrstiev izolácie vystriedali.

 

   IZOTREND SD                               λD = 0,040 [W/m.K]

spadoveDosky hrúbka [mm] ks/paleta výška balenia m2/ paleta Eur bez DPH Eur s DPH
40/20 42 1412 42 6,57 7,88
60/40 20 1152 20 11,95 14,34
80/60 16 1272 16 15,67 18,80
Spády je možné meniť na požiadanie zákazníka.
 

Výber jazyka

Slovenčina (Slovenská republika)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Produkty